poniedziałek, 1 sierpnia 2011

WARSZAWA .


Pomnik Małego Powstańca.
Monument of a Little Insurgent.

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia o godz. 17 i trwało do 3 października 1944 r. Razem 63 dni. Było to wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Straty po stronie polskiej wyniosły około 10 tys. zabitych i 7 tys. zaginionych, 5 tys. rannych żołnierzy oraz ok. 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej.
Pod koniec wojny około 85% miasta leżało w gruzach. Zniszczony został wielowiekowy dorobek kulturalny i materialny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz