sobota, 24 grudnia 2011

CHEŁM .


1984. Cerkiew z XIX w. Obok dzwonnica.
Cerkiew prawosławna pw. św. Jana Teologa – wybudowana w latach 1846-1849 w stylu bizantyńsko-rosyjskim z elementami klasycystycznymi na koszt państwa rosyjskiego z przeznaczeniem na świątynię wojskową. Pełni ona obecnie rolę konkatedry diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jest też świątynią parafialną. Jedyna zachowana cerkiew prawosławna w Chełmie.
Dziękuję bardzo MIECZYSŁAW !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz