piątek, 24 maja 2013

SANDOMIERZ .

ZAMEK - wzniesiony w XIV w. na miejscu dawnego grodu, póżniej przebudowany, jest w swojej obecnej postaci wyrazem przemian i nawarstwień historycznych. Obecnie siedziba Muzeum Okręgowego.
SPICHLERZ - jedyny zachowany spichlerz sandomierski. Został zbudowany w XVI w., przebudowany w XIX w.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz