środa, 15 grudnia 2010

ŁÓDŻ .


ŁÓDŻ - Ulica Piotrkowska – reprezentacyjna ulica miasta, jedna z najdłuższych handlowych ulic Europy, długości ok. 4,2 km., a wzdłuż niej eklektyczne i modernistyczne kamienice z XIX i XX w.

Łódź – miasto wojewódzkie w środkowej Polsce, jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności / ok. 743 tys./ i czwartym pod względem powierzchni / 293,25 km² /.
Pierwsza wzmianka w dokumencie z 1332 r. / wieś Łodzia /, prawa miejskie nadano w 1423 r.

* Przez Łódź przepływa 18 większych lub mniejszych rzek i strumieni: Ner, Łódka i jej dopływ Bałutka, Dobrzynka, Gadka, Jasień i jej dopływ Karolewka, Olechówka i jej dopływ Augustówka, Jasieniec – dopływy Neru, źródłowy odcinek Bzury i jej pierwszy prawobrzeżny dopływ Łagiewniczanka, Sokołówka i jej dopływy Brzoza, Aniołówka i Wrząca, Zimna Woda / dopływ Aniołówki/ – dopływy Bzury, oraz / po włączeniu Nowosolnej / Miazga / dopływ Wolbórki /. Są to niewielkie cieki i w centrum miasta w większości płyną ukryte w podziemnych kanałach.

Dzięki ZBYSZKU !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz