wtorek, 28 grudnia 2010

SANDOMIERZ, X / 2010 .
Dzwonnica katedralna.
Przy ul. Katedralnej stoi dzwonnica barokowa z XVIII w. z okazałym kamiennym portalem. Według średniowiecznego zwyczaju dla upamiętnienia poległych pod Warną, codziennie wieczorem o godz. 21 rozlega się dziewięciokrotne uderzenie dzwonu.Pałac Biskupi - wzniesiony w latach 1861-64 z materiałów pochodzących z rozbiórki kościołów Marii Magdaleny i św. Piotra. Klasyczny, zwieńczony niską attyką ma na piętrze podziały pilastrowe oraz fryz z popiersiem w medalionach. Narożnik północno-zachodni w formie półkolistego ryzalitu mieści na piętrze kaplicę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz