wtorek, 26 lipca 2011

POZNAŃ .


Park Adama Mickiewicza.
Park powstał w latach 1907-1910 na terenach pofortecznych wg projektu H. Kubego, ówczesnego dyrektora Zarządu Ogrodów i Parków Miejskich. Najciekawszym elementem parku jest fontanna wraz z otaczającym ją okazałym kwietnikiem. Spośród występujących gatunków na szczególną uwagę zasługują szpalery platanów, których wiek określa się na 90-100 lat, pozostałe gatunki to: m.in. dęby, wiązy, lipy i akacje. Do południowej części parku przylega Plac A. Mickiewicza, na którym znajdują się pomniki: A. Mickiewicza oraz Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Dzięki ZBYSZKU !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz