poniedziałek, 3 czerwca 2013

SANDOMIERZ .

RATUSZ.
Wzniesiony wkrótce po najeździe Litwinów w 1349 r. Pierwotnie gotycki, był budowlą na planie kwadratu zwieńczoną wysoką, ośmioboczną wieżą. Część południowa, najstarsza  pochodzi z tego okresu. W XVI w. został rozbudowany w formę wydłużonego prostokąta, a następnie zwieńczony attyką . Wieża została dobudowana w wieku XVII.
Na ścianie południowej ratusza znajduje się zegar słoneczny wykonany w technice sgraffito przez Tadeusza Przypkowskiego /1958 r/, byłego właściciela muzeum zegarów w Jędrzejowie.
W ratuszu mieści się oddział Muzeum Okręgowego, Urząd Stanu Cywilnego, w podziemiach klub "Lapidarium". Obok znajduje się wyjście z trasy podziemnej.
O godzinie 12.00 z wieży ratuszowej rozbrzmiewa hejnał sandomierski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz