piątek, 19 czerwca 2015

KAZIMIERZ DOLNY.

Kamienica Celejowska zwana też kamienicą "Pod św. Bartłomiejem" z ok.1620 r. Wzniesiono ją z kamienia wapiennego. Najcenniejszą wartość kamienicy przedstawia elewacja z attyką. Attykę pokrywają rzeżby przedstawiające m.in.patrona fundatora kamienicy i jego syna, św. Bartłomieja i św. Jana Chrzciciela.
Kamienica została zbudowana dla zamożnego kupca i rajcy kazimierskiego Bartłomieja Celeja.
Obecnie mieści się tu Oddział Muzeum Nadwiślańskie-Kamienica Celejowska. Są tu zbiory liczące ponad
5 000 szt eksponatów z dziedziny archeologii, historii, sztuk pięknych a szczególnie malarstwa z lat 1918 - 1939.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz