niedziela, 25 czerwca 2017

SANDOMIERZ.

Gotycka, rzymskokatolicka, z cegły, Bazylika katedralna Narodzenia NMP.
Fasada świątyni barokowa. Wyposażenie wnętrza póżnobarokowe i rokokowe.
 Istnieje zapis  z 1148 r, dotyczący świątyni ufundowanej około 1120 r. prawdopodobnie przez króla Bolesława Krzywoustego. W roku 1191 król Kazimierz Sprawiedliwy nadaje temu kościołowi prawa kolegiaty a proboszczem kolegiaty zostaje kronikarz Wincenty Kadłubek, póżniejszy biskup krakowski.
 Około 1360 r. następuje przebudowa kolegiaty przez fundatora, króla Kazimierza Wielkiego a jej rozbudowa następuje w połowie XV w.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz